Bokslut och Årsredovisning.

Årligen skall man upprätta en bokslut och årsredovisning oavsett associationsform.
Vi på Interimskonsultation ÖT kan bistå med den hjälpen och upprättar bokslut & årsredovisning enligt tillämpad lag för företagsformen och i enlighet med god redovisningssed.

Eftersom dessa handlingar har vissa formkrav är det extra viktigt att de upprättas av en erfaren och professionell person.

Det personliga och engagerade företaget
i Huddinge.

©2023, Design av Offerta.se.